What's new
 
Feb 11, 2013 - Prosim Goes Electromechanical

With the completion of the design and development of.

Read full article »
Feb 11, 2009 - Fast & Flexible Prototype Evaluation

Imagine a wear simulator that can be used for the wear testing of hip.

Read full article »

Kalça ve Omurga İmplantı Aşınma Simülatörü - Genel Bakış

Altı eksenli yük hücreler, altı istasyonlu kalça ve omurga simülatöründeki kap veya üst omur gövdesine uygulanan tüm kuvvetleri ve torkları izleyebilir.

kalça omurga başparmak
kalça omurga başparmak

İkili bekletme istasyonunun yakın görünümü ile altı istasyonlu kalça ve omurga simülatörü.

Hem kalça hem de omurga implantlarının olumsuz yüklere karşı test edilmesi konusundaki giderek artan talebe yanıt vermek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Prosim Kalça ve Omurga Aşınma Simülatörü, bağımsız Fransız aşınma testi merkezi CRITT-MDTR ile birlikte çalışarak, bir dizi anahtar hedef gözetilerek geliştirilmiştir:

 • Hem ISO 14242-1 (2012) hem de ISO 18192-1 (2011) gerekliliklerini tamamen karşılayan bir simülatörün tasarlanması ve geliştirilmesi
 • Olumsuz yük aşınma testleri için ISO gerekliliklerin çok ötesine geçebilmeyi başarabilir
 • Asetabular kap (kalça) aracılığı ile uygulanan anatomik yüklerin sıkı sıkıya takip eder
 • Femur başı (kalça) aracılığı ile uygulanan anatomik hareketlerin sıkı sıkıya takip eder
 • Kesin ve yinelenebilir mikro seperasyon (kalçalar) sunar

Prosim Kalça ve Omurga Aşınma Simülatörü, hem kalça hem de omurga implantlarının güvenilir ve yinelenebilir biçimde test edilmesi için tasarlanmış, çok istasyonlu bir makinadır; kalça eklemi ve omurlar-arası disk tasarımcıları ve geliştiricilerine gerçekçi vücut-içi (in-vivo) simülasyon koşulları altında aşınma ve sürtünme verisi oluşturabilmeleri için uygun maliyetli ve doğru bir yöntem sunar.

Prosim Kalça ve Omurga Aşınma Simülatörünün tüm eksenleri bir dizi motor, sürücü ve dişli kutusu kullanılarak, elektromekanik olarak çalıştırılır. Bu da simülatörün, ne kadar zorlu olursa olsun, her türlü yük dalgasını çok yakından takip edebilmesini sağlar.

Geçtiğimiz on beş yıl boyunca simülatörlerimizin oluşturduğu ampirik veriler, Prosim Kalça İmplantı Aşınma Simülatörlerinde test edilen kalça implantlarındaki aşınma paternlerinin uzun yıllar kullanım sonrasında insanlardan çıkarılan implantlardaki aşınmayı doğru biçimde yansıttığı varsayımını desteklemektedir.

Prosim Kalça ve Omurga Aşınma Simülatörü altı adede kadar implantın aynı anda test edilebilmesine ve iki implantın da yükte bekletilmesine imkan vererek vücut içi (in-vivo) kalça eklemi ve omurgalar-arası disk hareketi ve aşınmasının doğru bir emülasyonunun üretilmesini sağlar.

Prosim Kalça ve Omurga Aşınma Simülatörü çok sayıda özelliğe ve avantaja sahiptir:

 • Aynı anda altı adede kadar kalça veya omurga implantı test edilebilir
 • İki adede kadar kalça veya omurga implantı yükte bekletilebilir
 • 5kN'a kadar eksenel Yük
 • ±60° Esneme-Genişleme (Flexion-Extension) aralığı
 • ± 20° Kaldırma-İndirme (Abduction-Adduction) hareket aralığı
 • ±30° İç-Dış Dönme (Interiror-Exteriror rotation) aralığı
 • Hem kuvvet (force) hem de pozisyon (displacement) kontrolü çalıştırılabilir
 • Asetabular kabın (kalça) 5mm'ye kadar mikro-seperasyonu
 • 2.0Hz'e kadar programlanabilen hareket çalışma frekansı
 • Her bir istasyon altı eksenli bir yük hücresi ile donatılmıştır
 • Dönme merkezlerinin hizalanabilmesini sağlmak için her bir istasyon bir XY tablosu ile donatılmıştır
 • Her bir istasyona özel ısıtma sistemi serum sıcaklığını 37°C ± 2°C seviyesinde tutar
 • Yürüme, koşma ve dinlenme periyotlarını birleştiren programlanmış diziler çalıştırılabilir
 • Kullanımı kolay Windows operatör ekranı
 • Konum ve yükün gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi test döngüsünün anlık olarak doğrulanabilmesini sağlar
 • Klinik ve fizyolojik olarak gerçeği yansıtan testler

Prosim, müşterilerin özel test gereksinimlerini karşılayacak biçimde simülatör özelleştirme teklifi sunabilmektedir.

Kalça ve Omurga İmplantı Aşınma Simülatörü PDF
Anasayfa    Haberler    Site haritası    İletişim